THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

23 tháng 12, 2019

 

- Hệ chính quy: CĐ Điều dưỡng 9, CĐ Hộ sinh 6, CĐ Dược 6A;6B; 6C,  Y sỹ trung cấp 28

- Hệ vừa làm vừa học: CĐ Dược LT VLVH 4A; 4B; CĐ Điều dưỡng LT VLVH6, CĐ Hộ sinh LT VLVH 2

Liên lạc với Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương

529 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

(0274) 3822727 - 3832867

 

 

 
 
Top