THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

09 tháng 12, 2017

Thông tin văn bản 27/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 21/09/2017

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

08 tháng 05, 2017

Thông tin văn bản 09/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
Ngày ban hành 13/03/2017

Liên lạc với Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương

529 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

(0274) 3822727 - 3832867

 

 

 
 
Top