NGÀNH DƯỢC CAO ĐẲNG

31 tháng 08, 2016

Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế. * Bậc học tiếp theo có thể tiếp tục học: Các chuyên khoa Dược, Cử nhân Dược

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG

31 tháng 08, 2016

Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

NGÀNH HỘ SINH CAO ĐẲNG

31 tháng 08, 2016

Các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, cộng đồng và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

Ngành Điều Dưỡng Đa khoa

31 tháng 08, 2016

Có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; Có kiến thức cơ bản về điều dưỡng trong công tác tư vấn, chăm sóc, phục vụ sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở Y tế và cộng đồng; Mô tả đầy đủ quy trình điều dưỡng để áp dụng vào thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh...

Ngành Dược Sĩ Trung Học

31 tháng 08, 2016

Sử dụng thuốc hợp lý – an toàn – hiệu quả - kinh tế; Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của dược sĩ trung cấp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở Y tế và cộng đồng; Biết vận dụng Đông - Tây y kết hợp trong chăm sóc sức khỏe nhân dân..

Ngành Hộ sinh trung cấp

31 tháng 08, 2016

Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, chuyên ngành vào thực hành nghề nghiệp nói chung và trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình – sức khỏe sinh sản nói riêng; Giải thích được những quy luật cơ bản về khoa học tự nhiên, y xã hội và các nguyên lý trong chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người phụ nữ

Ngành Y sĩ đa khoa

31 tháng 08, 2016

Có được các kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở vững chắc; Mô tả được cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người. Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống ;

Dược Tá - Bậc Sơ cấp

31 tháng 08, 2016

Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của dược tá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng; Biết vận dụng Đông - Tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến thực hành nghề nghiệp; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Liên lạc với Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Dương

529 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

(0274) 3822727 - 3832867

 

 

 
 
Top